W ramach naszych usług proponujemy Państwu:


  - bezgotówkową możliwość realizowania usługi pogrzebowej,


  - reprezentowanie Państwa w Urzędach w celu dopełnienia

    wszelkich formalności,


  - szeroki wybór trumien i urn,


  - drukowanie i zamieszczanie klepsydr w miejscach

    do tego wyznaczonych,


  - umieszczenie nekrologu w prasie,


  - kremacje,


  - przygotowanie wieńców i wiązanek,


  - garderoba żałobna dla zmarłych,


  - transport oraz obsługę pogrzebową zwłok i prochów na

    terenie całej Polski oraz za granicą,


  - dom pogrzebowy,


  - organizację stypy,


  - obsługę muzyczną ceremonii, windę, nagłośnienie,


  - autokarawany: Mercedes Vito,


  - autokar dla uczestników pogrzebu,

  - eksumację,

  - usługi kamieniarskie i nagrobki.